skip to Main Content

Lokale projecten Circulaire Economie

In de regio Holland-Rijnland (het gebied rond Leiden en Alphen met de Bollenstreek) fungeer ik als aanjager en verbinder van circulaire-economieprojecten. Ik ben verbonden aan LEADER Holland-Rijnland, dat op zoek is naar een aantal aansprekende voorbeeldprojecten rond het thema circulaire economie.

LEES MEER

 

Ik ben lid van de Lokale Actie Groep (LAG). Dit is de instantie die LEADER-aanvragen beoordeelt en selecteert. Daarnaast wil de LAG in een zo vroeg mogelijk stadium, dus voordat een plan voor subsidie wordt ingediend, in contact komen met initiatiefnemers om hen te helpen tot een zo goed mogelijk project te komen. De LAG organiseert de komende jaren ook regelmatig bijeenkomsten om informatie te geven.

Circulair inkopen

Onder de paraplu van Rebus organiseerde ik een reeks workshops circulair inkopen. In de workshops met ontwerpers, leveranciers en inkopers van specifieke productgroepen (ICT, Kantoormeubilair) kwam het belang van relaties en vertrouwen sterk naar voren. Partijen kwamen met elkaar in gesprek over hun drijfveren en belangen, en stelden gezamenlijke ambities vast, waarop zij vervolgens konden voortbouwen.
LEES MEER

Make it Work

betere uitvoering van milieuregels

Make it Work is een internationaal project met Engels als werktaal. Voor dit project verricht ik analyses van beleid en regelgeving en ondersteun ik bij de opstelling van handreikingen voor nieuwere en slimmere regelgeving, met het schrijven van discussiestukken en het organiseren van workshops voor internationale beleidsmakers en -uitvoerders.

Met het lopende thema, eco-innovatie en Europese milieuregels, analyseren we voorbeelden van knelpunten waar innovatieve bedrijven tegenaan lopen. Hoe kan de circulaire economie worden geholpen door de regels slimmer te maken?
LEES MEER

In 2015-16 verrichtte Make it Work belangrijk werk bij het doorlichten van de regels voor milieurapportages. In mijn blog schreef ik daarover.
LEES MEER

Zie ook mijn presentatie in Barcelona, september 2016:
LEES MEER

Stakeholderanalyse

‘Duurzaam ontwerp in de kunststofketen’ voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (juli 2014)

Uit de conclusie:

Designers kunnen en moeten een belangrijkere rol spelen in vrijwel alle fasen van de productie- en consumptieketen, dus niet alleen in de fase van het productontwerp. Tussen bedrijven in de keten is samenwerking essentieel. Het gaat om durf, risico nemen, kansen zien.

Deze analyse diende mede als input voor de Guidelines Ontwerpen met kunststofrecyclaat, opgesteld door Partners voor Innovatie, 2015.
LEES MEER

Faciliteren van sessies

In 2015 werd ik gevraagd diverse discussiesessies rond het thema circulaire economie te faciliteren:

voor MVOnl, januari 2015;
LEES MEER

voor Milieufederatie Noord-Holland, februari 2015;
LEES MEER

voor Groene Ideecafé Leiden, maart 2015.
LEES MEER