skip to Main Content

Circulaire Economie

De transitie naar een circulaire economie krijgt steeds meer vorm, op steeds meer plaatsen in Nederland en daarbuiten ontdekken mensen de kansen die circulaire economie biedt en gaan er mee aan de slag. Er zijn mooie, aansprekende voorbeelden, zoals een aantal beeldbepalende gebouwen: Triodos De Reehorst, AllianderThe Green House.

Maar wat is circulaire economie nou precies? En hoe bepaal je of iets (een product, een proces, een gebouw) circulair is? En kan dit op een kleinschaliger niveau ook?

Ik ben geïnteresseerd in het aandrijven van de verandering en de rol die mensen daarin spelen. Voor mij is het belangrijk dat iedereen een stukje van de puzzel in handen heeft. Je kunt niet in je eentje naar een circulaire economie, maar moet de samenwerking in je omgeving opzoeken, met ketenpartners, en gaat soms over de grenzen van sectoren heen. Het is een gezamenlijk leerproces, dat begint met een ambitie. Je weet niet altijd waar je uit gaat komen.

Ondernemers zijn hierbij vaak gebaat bij kennisoverdracht, ondersteuning bij hun zoektocht en coaching bij de stappen die ze zetten.

Startende ondernemer in de regio Holland-Rijnland? Informeer naar de mogelijkheden voor training en coaching circulaire economie en ontdek welke stappen passen bij jouw bedrijf of project.

Launching customers die innovaties uitlokken via hun inkoop/aanbesteding zijn cruciaal. Overheids- en andere organisaties die grootschalig inkopen of projecten aanbesteden, kunnen de vraag creëren voor de innoverende ondernemer. Maar hoe pak je dat aan?

Gemeentelijke organisaties kunnen bij mij terecht voor een korte training circulair inkopen voor hun medewerkers.

Circulair op het platteland

Steeds meer mensen wonen in steden, niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Er gaat veel aandacht uit naar de stad van de toekomst, ‘smart cities’, klimaatneutrale steden, etc. Maar het platteland staat niet stil. Op het platteland wordt ons voedsel verbouwd, en als stedelingen hebben we daar steeds meer aandacht voor. We willen weten waar ons voedsel vandaan komt en we zoeken naar nieuwe verbindingen met boeren en andere actoren op het platteland. Een sterkere verbinding tussen stad en land is nu belangrijker dan ooit!

Ook hier op het platteland zijn circulaire-economieprojecten ontwikkeld. Via LEADER Holland-Rijnland heb ik daar als aanjager, verbinder en adviseur een bijdrage aan geleverd.

“De inbreng van Ilia was belangrijk om verdere stappen te zetten en meer begrip te krijgen van wat circulaire economie is. Zij weet het simpel en aansprekend te vertellen!”

Beleid en bestuur

Mijn achtergrond ligt in het milieubeleid. Ik heb daar een flink aantal jaren aan gewerkt, in Den Haag en Brussel. Daardoor ken ik deze wereld heel goed en kan een verbindende rol spelen tussen bedrijven en overheid en ondersteunen in multistakeholder-trajecten waarin ook de overheid een partij is.

Make it Work - betere uitvoering van milieuregels (2015-2019)

Beleidsmakers en uitvoerders uit verschillende Europese landen werkten samen in een internationaal project met Engels als werktaal. Voor dit project analyseerde ik beleid en regelgeving en ondersteunde bij de opstelling van handreikingen voor nieuwere en slimmere regelgeving.

We ontwikkelden een handreiking die de mogelijkheden en knelpunten in de relevante Europese regelgeving bespreekt, goede uitvoeringspraktijken beschrijft en suggesties doet om de samenwerking tussen uitvoerende instanties, bedrijven en beleidsmakers te bevorderen. Het resultaat is de Handreiking Making the Circular Economy work.

Ik ben een bericht kader. Klik op de knop Bewerken om deze tekst te veranderen.