skip to Main Content

Over Foxgloves

Foxgloves is het adviesbureau van Ilia Neudecker. In de complexe, dynamische en kennisintensieve milieubeleidssector heeft zij ruim 25 jaar ervaring: sinds begin 2014 als zelfstandig adviseur, daarvoor bij de Rijksoverheid. Beleidsterreinen waarop zij achtereenvolgens werkte: afvalbeheer; landbouw, natuur en bodem; duurzaam consumeren en produceren/resource efficiency.

Ilia verbindt kennis van de natuurwetenschappelijke onderbouwing aan ervaring met de werking van beleid en instrumenten. Als adviseur van verschillende politici in de Brusselse arena ontwikkelde zij een goed oog voor de bestuurlijke en politieke ontwikkelingen en een neus voor timing en positionering. Zij is als een vis in het water in processen met verschillende belangen, een sterke urgentie en inhoudelijke complexiteit, waarbij zij sterk hecht aan een goed proces en goede communicatie.

De naam Foxgloves

Foxgloves is de Engelse naam voor vingerhoedskruid, een Europese plant die in verschillende habitats op zijn plek is. Als ik zijn paars-roze bloemen plotseling ontdek tijdens een trektocht, stemt me dat vrolijk en optimistisch.

Vingerhoedskruid staat voor de inspiratie die ik uit de natuur haal om me in te zetten voor mijn ideaal: een duurzame samenleving. In de Engelse naam klinkt daarnaast een combinatie van sluwheid en omzichtigheid door, belangrijke competenties in de wereld van het Europese beleid.

Ilia Neudecker
Samen naar een duurzaam Europa | beleidsanalyse en -advies | ondersteuning van projecten op weg naar een circulaire economie | Plattelandsprojecten | LEADER | luisteren, samenbinden, creativiteit en daadkracht

Ik sta altijd open voor een gesprek met een lekkere kop koffie om met u de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Publicaties

Neudecker, I., Handen uit de mouwen voor een circulaire economie, Milieu nr. 6, november 2019

LEES MEER

Making the Circular Economy Work – Guidance for Regulators launched in Rome

LEES MEER

Making the Circular Economy Work – Guidance for regulators on enabling innovations for the circular economy (2019), mede-auteur

LEES MEER

Van Geet, C., with Evans, N., Jones, M., Turley, L., and Neudecker, I., Using Product-Service Systems to Enhance Sustainable Public Procurement (UNEP/10YFP, 2015)

LEES MEER IN HET ENGELS

Hudson, C.W.K., Riousset, P., Neudecker, I., Impact Assessment of the International Resources Panel – intern rapport voor UNEP, 2015
LEES MEER

Neudecker, I., Duurzaam ontwerp in de kunststofketen, Rapport voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (juli 2014)
LEES MEER